Afsluitdijk en Schiphol

Een verlate Nieuwjaarswens: Een volk dat leeft………….

bouwt aan de Toekomst van Schiphol en de Afsluitdijk!

Het is me met niet gelukt deze nieuwjaarswens aan het kabinet te sturen aan het begin van hun regeerakkoord overleg. Maar gezien de vreselijke problemen met Rijkswaterstaat momenteel stuur ik hem toch maar op. 

Halverwege de Afsluitdijk staat gegraveerd in het Lely monument: “Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst.” Een simpele waarheid, die niemand zal durven te betwisten. Wat moeten we in 2022 doen om deze mooie spreuk voor de komende generaties op een klimaat- en natuurbewuste wijze te realiseren? En daardoor tegelijkertijd te bouwen aan onze economisch verantwoordde toekomst.

Plaatje uit de Bosatlas van Nederland, 2007, Wie hebben er allemaal last van Schiphol? Een smerige vlek middenin de Randstad.

Laten we met deze kritische blik eens naar de huidige Randstad kijken. Wat meteen vreselijk opvalt, op weg naar een klimaat- en natuurbewuste toekomst, is de botsing tussen Schiphol en Wonen + Natuur. In de Bos Atlas is te zien dat in de ellips tussen Beverwijk, Zaandam, Amsterdam, Amsteveen, Mijdrecht, Alphen a/d Rijn, Leiden en Haarlem er ernstige geluidsoverlast is . Voegen we daar aan toe de kerosine dampen en het gigantische grondbeslag in het Groene Hart van Nederland dan zal Schiphol dus vanwege deze overlast  “weg” moeten. 

Maar wel op een elegante, voor Nederland en Europa voordelige, wijze. Naar zee dus. Op een eigen eiland met daarom heen een door de mens gemaakte wadden eilanden constructie, die tevens het zandtransport langs de kust reguleert en de te hoge golven dempt, voor de hele Noordzeekust. Hebben we ervaring mee met de experimentele Zandmotor bij Den Haag. Dus die kennis helpt ons dit ecologisch verantwoorde concept verder te ontwikkelen. Op het “Schipbol” eiland trouwens geen vaste landingsbanen maar drijvende landingsbaan pontons van hoogwaardig beton optimaal te richten op de heersende windrichting. 

De bestaande terminal, waar Schiphol nu is,  kan gewoon in gebruik blijven, verbonden met een ondergrondse hoge snelheidsverbinding met het eiland. Deze hoogwaardige openbaar vervoer variant laten we meteen in een grote, ondergrondse cirkel doorlopen, weer met de klok mee bewegend, tussen Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag.  De rest van het Groene Hart van Nederland kan gebruikt worden voor Wonen, Boeren en de Natuur. 

Misschien weer een aantal polders vullen tot Natuur moeras? Zo regelen we de waterhuishouding en bodemdaling beter in plaats van dom diepe polders te blijven leegpompen. En, oh ja, de boeren moeten de koeien ’s-zomers weer allemaal buiten laten lopen en kleinere lichte tractoren gaan gebruiken zodat ze in het drassige land niet vastlopen. Met natuurlijk een afdoende vergoeding per liter melk voor het extra werk. Ook moet dat eenheids-supergras dat nu overal groeit weg! Op het drassige grasland zullen grutto, kemphaan en kievit het “opeens” veel beter gaan doen. Per slot van rekening komen er door alleen Schiphol terminal te handhaven vele vierkante kilometers vrij voor natuurlijk ook de boeren. Een kleine bijdrage aan de oplossing van de Stikstofcrisis.

Plaatje uit de Kleine Schoolatlas der gehele aarde, 1939. De nieuwe Zuiderzee/ Wadden/ Delta IJssel, Schipbol in zee en de Ondergrondse Openbaar Vervoer Randstad Cirkel.

Tijdens de lockdown periode heb ik gefascineerd de biografie van Cornelis Lely van Cees Banning gelezen. Wat een verhaal van botsende financiële en ideële belangen in het begin van de 20ste eeuw! Vergeten in die tijd : het Milieu, waardoor er een laffe plas zoet water met modder en muggenplagen ontstond: het IJsselmeer.

Dat gaan we veranderen in het plan Lely 2.0. Hoe gaan “we” dit doen?

  1. De doorbroken Afsluitdijk (met bruggen) waardoor het getij weer grip krijgt op het IJsselmeer, pardon, de Zuiderzee. Een uitdaging voor de TU Delft om dit veilig te laten verlopen maar daarom worden ook;
  2. De dijken om de nieuwe Zuiderzee heen versterken, met een stormvloed remmend wadden gebied ervoor!
  3. Schiphol in Zee, het nieuwe Schipbol! Met drijvende betonnen landingsbanen.
  4. De ondergrondse hogesnelheid tunnel tussen het oude Schiphol en nieuwe Schipbol,
  5. De ondergrondse hogesnelheid ring lijn onder de Randstad en tot slot:
  6. Een reeks nieuwe woon- of natuureilanden verbonden door mooie bruggen van Enkhuizen naar Stavoren met trein, auto, fiets en voet verbindingen. Remt ook de invloed van hoog en laag water.

Wie gaat dit uitvoeren? Het Europese bedrijfsleven onder directie van Rijkswaterstaat 2.0 met theoretische ondersteuning van de Technische Universiteiten.

Rijkswaterstaat moet met afdoende kwalitatief technische mensen worden versterkt om dit imposante verhaal in goede banen te begeleiden. Waterbouw research aan de Universiteiten zal enorm uitgebouwd moeten worden. Weg gegooid geld als de klus geklaard is? Zeker niet, er zijn genoeg delta’s in de wereld die met dezelfde natuur- en woon problematiek zullen zitten. Laten we Nederland weer het eerste Waterbouwland van Nederland maken!

Jammer dat het gratis geld, negatieve rente!, is verdwenen. Het zal een paar centen gaan kosten, ongetwijfeld, maar een Volk dat leeft bouwt, zelf!, aan zijn Toekomst. En NIET aan verstikkende vliegvelden op land en nog bredere asfaltwegen.